رؤیا

خواب می‌بینی که مشغول باز کردن یک شکلات هستی. شکلاتی که قبلاً آن را خورده‌ای. کجا هستی؟ نمی‌دانی. تنها راه امتحان کردنش، امتحان کردن این‌که قبلاً آن را خورده‌ای یا نه، این است که الان آن را بخوری. اگر احساس کردی که ته دلت را گرفت، و دیگر احساس گرسنگی نمی‌کنی، یعنی حالا آن را خورده‌ای نه قبلاً وگرنه، قضیه به عکس می‌شود. فرقی نمی‌کند. کمی چشم‌هایت را باز می‌کنی. لخت مادرزاد، روی شکم، در تخت خوابیده‌ای. کسی پیشانی‌ات را می‌بوسد. نمی‌فهمی کیست. خداحافظی می‌کند و دور می‌شود. می‌دانید؟