ملال

ملال‌آور است. خسته‌کننده است. ماجرای اصلی آن‌جا جلو در خانه اتفاق می‌افتد. باقی همه حاشیه است. این آدم‌ها. بی‌گناه‌اند. بی‌گناه نیستند. همان‌ها هستند که می‌ریزند توی خانه، نه توی خانه. توی کوچه و کار را تمام می‌کنند. در واقع، حکم صحن محاکمه را دارد. برای محاکمه باید صبور بود. باید بشناسیمشان. چیزی هم برای ما بگذارید. نترسید. برمی‌گردیم. باشد. برمی‌گردیم تا مجبور نباشیم شروع کنیم. با این حال حالا حساب همه چیز عوض شده. ادامه می‌دهیم. در سکوی انتظار مترو. کار دیگر تمام شده است.